För invånare För kommunen
Framsida Presentation Tekniska uppgifter Ta kontakt

Mobiilikunta-tjänsten samlar informationen centraliserat från olika informationskällor, bearbetar den och ser till att informationen delas till Mobiilikunta-applikationerna som finns i terminalerna - på så sätt koncentrerar sig trafiken till Mobiilikunta-tjänsten och hindrar att kommunernas servrar överbelastas.

Integrationen till kommunens och tredje parters system förverkligas genom att följa god integrationspraxis. Färdiga integrationsgränssnitt med gränssnittbeskrivningar gör det enkelt att ansluta sig till tjänsten; om kommunen så önskar kan vi också förverkliga skräddarsydda integrationslösningar.

Stödda apparater

Smarttelefoner
iPhone, Android, Symbian och Windows Phone

Surfplattor
iPad och Android

Mobiilikunta-tjänsten tillhandahålls av Enisoft Ab.